BlondinevitserBlondinevitser har til alle tider vært basert på stereotypien dum og lett på tråden.blondinevitser