Samevitser

Samevitser spiller ofte på ord med "lapp" i seg. Her finner du et stort antall gode samevitser.

<<  <   Side 9 av 9


Møte mellom to presidenter
Presidenten i USA møtte presidenten i sametinget.

Presidenten i USA hilste på han og sa: “I am the president of The United States".

Da sa sametingspresidenten: “Pleased to meet you, I am the president of the same thing.”
Hva kalles samenes overhode?
- Laptop<<  <   Side 9 av 9