Vits – Svensker på jakt


Tre svensker var ute og fikk øye på et spor.
"Jeg tror det er et harespor", sa den første.
"Jeg tror det er et elgspor", sa den andre.
Den tredje rakk ikke å si noe før han ble overkjørt av et tog...
- Tilbake