Vits – Epler


Læreren kommer bort til lille Ole og spør: "Ole, hvis du har 5 epler og jeg spør om 3, hvor mange epler har du igjen?"

Lille Ole svarer: "Akkurat 5 epler."

- Tilbake