Vits – Halve verden


Solveig: -Hvorfor må vi lære oss engelsk, frøken?
Læreren: -Men Solveig, da! Nesten halve verden snakker jo engelsk.
Solveig: -Holder ikke det da?

- Tilbake