Vits – Sykemelding


Eleven som ringer til skolen en morgen:
- Jeg tror det er best sønnen min blir hjemme idag. Han er ikke riktig frisk.
- Jaha, hvem er det som ringer.
- Det er faren min....
- Tilbake