Vits – Samevits


Hva kalles en same som tisser på seg?
-Skvettlapp
- Tilbake