Vits – Ventende same


Hva kalles en ventende same?
-Kølapp
- Tilbake