Vits – Ada


Alle barna kjørte Volvo unntatt Ada, hun kjørte Lada.
- Tilbake