Vits – Ann


Alle barna kikket på pukkverket unntatt Ann, hun ble til sand.
- Tilbake