Vits – Ruth


Alle barna kom hjem fra elgejakt unntatt Ruth, hun ble skutt.
- Tilbake