Vits – Samisk soldat


Hva kalles en samisk soldat?
- Kruttlapp
- Tilbake