Vits – Umoden (Innsendt av Anna)


Det var en gang to bananer, en var grønn og den andre var gul. En dag gjemte den grønne seg og skremte den gule. Da sa den gule:

”Du er så umoden.”

- Tilbake