Vits – Den magiske grotten


Det var en gang at norsken, dansken og svensken var ute i skogen og gikk tur. Nordmannen var døv, dansken var blind og svensken var lam fra livet og ned, han satt i rullestol. Etter en stund kom de til en magisk grotte i skogen, der hver og en av dem kunne få oppfylt ett ønske. Først gikk nordmannen inn. Etter en stund kom han ut og utbrøt lykkelig: ”Gutter, jeg kan høre!”

Etter ham gikk dansken inn og kom ut like fornøyd: ”Gutter, jeg kan se!”

Sist men ikke minst trillet svensken inn. Etter en stund kom han ut og ropte: ”Kolla grabbar, nya hjul!”

- Tilbake