Vits – Fiskeren


En mann ble stoppet av en oppsynsmann fra Vilt- og fiskenemnda. Han hadde med seg to bøtter med fisk. Han var på vei fra Glomma, som jo er kjent for sitt gode fiske.

Oppsynsmannen spurte fiskeren: ”Har du fiskekort for all den fisken?”

”Nei, dette er kjæledyra mine.”

”Kjæledyra dine?”, sa oppsynsmannen.

”Jepp. Hver kveld tar jeg med disse fiskene ned til elva og lar dem svømme rundt. Etter en stund plystrer jeg, så hopper de rett tilbake i bøttene, og så tar jeg dem med hjem igjen.”

Oppsynsmannen var naturlig nok skeptisk, så fiskeren sa at han skulle vise ham. Nå kunne ikke oppsynsmannen for at han ble litt nysgjerrig, så han sa OK.

De gikk ned til elva og mannen slapp ut fisken. Etter et par minutter, snudde oppsynsmannen seg til fiskeren og spurte: ”Ja? Hva nå?”

”Hva da?”, svarte fiskeren.

”Når skal du plystre på dem?”, spurte oppsynsmannen litt oppgitt.

”Plystre på hvem?”

”FISKEN”, sa oppsynsmannen.

”Hvilken fisk?”

- Tilbake