Vits – Ann


Alle barna ville ha et kjæledyr unntatt Ann, hun ville ha en mann.
- Tilbake