Vits – Ali


Alle barna kom til himmelen unntatt Ali, han kom til Bali.
- Tilbake