Vits – Paradis


Den lille gutten spurte faren sin: "Hva het svigermoren til Adam?"
Faren svarte: "Adam hadde ingen svigermor. Han bodde jo i paradis"
- Tilbake