Vits – Wenche


Alle barna var flinke på skolen unntatt Wenche, hun klarte ikke å tenke.

- Tilbake