Matvitser

Matvitser og vitser om mat handler om artige situasjoner i forbindelse med... mat.

<<  <   Side 4 av 4


Det var en gang to bananer, en var grønn og den andre var gul. En dag gjemte den grønne seg og skremte den gule. Da sa den gule:

”Du er så umoden.”
<<  <   Side 4 av 4